lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurser

Inom doktorandutbildningen läser man ett antal kurser som ges på masternivå och som kompletteras med en forskningsinriktad uppgift; ROA (Research Oriented Assignments) Institutionen erbjuder även några specifika doktorandkurser. 

Alla kurserna är på halvfart (7,5 hp), vilket innebär att man läser två kurser parallellt. Alla kurserna ges på engelska. 

Följande kurser som är obiligatoriska inom forskarutbildningen

  • (A)) Mathematical Methods, Advanced Course 
  • (A) Mathematical Methods - Dynamic Optimisation (odd years)
  • (A) Statistical Methods (even years) - will be replaced
  • (A) Microeconomics - Theory for Individual Choice
  • (S) Microeconomics - Strategic Interaction (even years)
  • (A) Advanced Macroeconomic Analysis
  • (S) Economic Growth, Advanced Course (even years)
  • (S) Econometric Theory (odd years)
  • (S) PhD Course in Econometrics (odd years)

 (S = Vårterminen, A = Höstterminen)

Beroende på inriktning kan även andra kurser vara obligatoriska, detta beslutas i samråd med doktorandens handledare.