lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi

Rekommenderad kursstruktur, grundnivå 31-90 hp

Nationalekonomer med inriktning mot internationell ekonomi och utvecklingsekonomi arbetar exempelvis inom olika myndigheter såsom Finansdepartementet, Utrikesdepartementet, Kommerskollegium och Sida, med omvärdsbevakning i större företag och inom massmedia, samt inom internationella organisationer såsom EU, WTO, FN, IMF, Världsbanken och OECD.

Syftet med inriktningen är att förbereda de studerande för kvalificerat analytiskt arbete. Det kan exempelvis handla om att analysera orsaker till och effekter av utrikeshandel och ekonomisk integration, både i ett europeiskt och i ett globalt perspektiv. Inriktningen förbereder också för kvalificerad analys av orsaker till inkomstskillnader mellan länder och olika utvecklingsproblem såsom fattigdom, låg produktivitet och låg utbildningsnivå et cetera. Vid institutionen finns en omfattande kompetens inom dessa områden och det ges flera kurser med fokus på internationell ekonomi och utvecklingsekonomi samt andra kurser som, utifrån intresse, väl kompletterar sådana kurser.

Den ökande globaliseringen och den snabba tillväxten i stora utvecklingsländer som Brasilien, Indien och Kina har lett till en ökad efterfrågan på personer med analytisk kunskap i internationell ekonomi och utvecklingsekonomi.

Studenter som planerar att följa denna inriktning bör påbörja sina fördjupningsstudier under en vårtermin och sedan fortsätta under en hösttermin om man vill läsa alla de rekommenderade kurserna inom inriktningen i en följd innan man skriver sin kandidatuppsats – då kursupplägget är lagt utifrån en sådan struktur.

Rekommenderad kursstruktur

Första terminen (vår)
1. NEKG21 - Mikroekonomisk analys
1. NEKG33 - Matematiska metoder...*
2. NEKG31 - Ekonometri
2. NEKG71 - Utvecklingsekonomi

Andra terminen (höst)
1. NEKH71 - Ekonomisk integration
1. NEKH72 - Handelsteori
2. NEKH0X - Kandidatuppsats

 

* = Studenter som har läst, eller har goda kunskaper i, matematik bör överväga att byta ut NEKG33 mot en annan kurs