lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utbildningsprogram på grundnivå

Kandidatprogram där nationalekonomi kan vara huvudämne

Alla kurser vid Nationalekonomiska institutionen kan läsas som fristående kurser eller inom ramen för ett kandidatprogram. Sista ansökningsdag är 15 oktober inför vårterminen och 15 april inför höstterminen.

En termins studier i nationalekonomi är obligatoriskt inom Ekonomie kandidatprogrammet, Politices kandidatprogrammet och PPE-programmet och nationalekonomi är ett möjligt huvudämne inom alla dessa program. Oavsett om man läser inom ett program eller om man läser fristående kurser så har man samma breda kursutbud att välja kurser från.


Ekonomie kandidatprogrammet
Programmet omfattar 180 högskolepoäng och ger studenten stora möjligheter att sätta sin egen prägel på utbildningen. Studierna inleds med en termin företagsekonomi följt av en termin nationalekonomi och under termin tre läses statistik och handelsrätt. Därefter lägger man själv upp sin studiegång med huvudämne (fördjupning inom ett ämne) och valfria kurser utifrån intresse och/eller som komplement till huvudämnet.
 

Politices kandidatprogrammet
Programmet omfattar 180 högskolepoäng och är inriktat mot analyser av politiska och ekonomiska företeelser på olika samhällsnivåer alltifrån det lokala till det globala. Studierna inleds med en termin statsvetenskap och en termin nationalekonomi. Därefter lägger man själv upp sin studiegång med huvudämne (fördjupning inom ett ämne) och valfria/obligatoriska kurser utifrån intresse och/eller som komplement till huvudämnet.


Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE)
Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta inom politiska partier eller intresseorganisationer, eller med politiska frågor inom medier, myndigheter eller företag. Programmet ger vidare en bred utbildning som förbereder för arbeten som till exempel utredare eller analytiker. Programmets unika profil kombinerar studier i praktisk filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi, och ger en examen med ett av dessa ämnen som huvudområde. PPE-examen, ”Philosophy, Politics and Economics”, är en internationellt väletablerad examen.