lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Introduktionsmöten

Vårterminen 2020

Introduktionsmöten som hålls i Nationalekonomiska institutionens regi är inte obligatoriska. Om du väljer att inte närvara på dessa möten förväntas du på egen hand inhämta den information som meddelas.

 

Obligatorisk webbregistrering.
- För kurser som ges period 1: registreringsperiod 13 jan - 20 jan.
- För kurser som ges period 2: registreringsperiod 17 mars - 24 mars.


Vi använder LU:s webbregistrering, vilket innebär att du själv skall registrera dig på dina kurser via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag. Om du inte gör detta förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste istället kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.

Notera att det är skilda registreringsperioder beroende på om en kurs ges under period 1 eller under period 2 av terminen.


Information om webbregistrering (pdf-fil)


Introduktionsmöten VT20

Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12, 1-30 hp

Måndagen den 20 januari, 09.15-10.00, Crafoordsalen
- Politices kandidatprogrammet
- PPE-programmet
- Övriga program
- Fristående kurs

Måndagen den 20 januari, 10.15-12.00, Kårhusets aula
- Ekonomie kandidatprogrammet (introduktionsmöte till NEKA12 samt informationsmöte med programledningen inför termin 2)


Nationalekonomi, grundkurs, distans, 1-30 hp
(NEKA51, NEKA52, NEKA53, NEKA54)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, fördjupningskurser, 31-90 hp
(NEKGxx, NEKHxx)
Måndagen den 20 januari, kl. 14.15-16.00, EC3:210.


Nationalekonomi, avancerade kurser
(NEKNxx, NEKPxx)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, uppsatskurser
Se informationsbrev för uppsatsinformationsmöten.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev

Informationsbrev (pappersbrev och/eller elektroniskt) skickas ut till alla antagna studenter efter andra urvalet. Nedan återfinns dessa brev i pdf-format.

Informationsbrev - PDF