lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Introduktionsmöten

höstterminen 2021

Introduktionsmöten som hålls i Nationalekonomiska institutionens regi är inte obligatoriska. Om du väljer att inte närvara på dessa möten förväntas du på egen hand inhämta den information som meddelas.

 

Uppdateras för HT21 under juni

 

Restriktioner pga Covid-19 påverkar vårens undervisning
Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset. Detta kommer att påverka vårens undervisning. I skrivande stund gäller LU:s regler tills vidare. Detta innebär att undervisningen i princip kommer att ske digitalt så länge reglerna är i kraft. Nör restriktionerna lyfts har vi för avsikt att återgå till normal undervisning så fort som möjligt.

 

Obligatorisk webbregistrering.
- För kurser som ges period 1: registreringsperiod 23 augusti - 30 augusti.
- För kurser som ges period 2: registreringsperiod 25 oktober - 1 november.


Du skall själv registrera dig på dina kurser via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag. Om du inte gör detta förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste istället kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.

Information om webbregistrering (pdf-fil)


Introduktionsmöten HT21 - digitalt via Zoom pga restriktioner
På grund av de restriktioner som finns i samband med Covid-19 kommer vårens fysiska introduktionsmöten att ersättas av digitala möten via verktyget Zoom. 


Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12, 1-30 hp
- Måndagen den 30 augusti, kl. XX.xx-XX.xx, Zoom
(Länken till Zoom-mötet kommer att finnas på Canvas-sidan för NEKA12 - Mikroekonomisk teori med tillämpningar.)


Nationalekonomi, grundkurs, distans, 1-30 hp
(NEKA51, NEKA52, NEKA53, NEKA54)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, fördjupningskurser, 31-90 hp
(NEKGxx, NEKHxx)
- Måndagen den 30 augusti, kl. XX.xx-XX.xx, Zoom
(Länken till Zoom-mötet kommer att finnas på kursernas Canvas-sidor)


Nationalekonomi, avancerade kurser
(NEKNxx, NEKPxx)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, uppsatskurser
Se informationsbrev för uppsatsinformationsmöten.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev

Informationsbrev (pappersbrev och/eller elektroniskt) skickas ut till alla antagna studenter efter andra urvalet. Nedan återfinns dessa brev i pdf-format.

Informationsbrev - PDF