lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Introduktionsmöten

vårterminen 2018

Introduktionsmöten som hålls i Nationalekonomiska institutionens regi är inte obligatoriska. Om man väljer att inte närvara på dessa möten förväntas man på egen hand inhämta den information som meddelas.


Obligatorisk webb-registrering för alla studenter: 1 jan - 15 jan 2018
Vi använder LU:s webb-registrering, vilket innebär att du själv ska registrera dig på dina kurser via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag som är den 15 januari. Om du inte gör detta förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte webb-registrera dig och måste istället kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.

Notera att du skall registrera dig senast den 15 januari även på kurser som börjar andra halvan av terminen.


Information om webb-registrering


Introduktionsmöten

Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12, 1-30 hp

Måndagen den 15 januari, 09.15-10.00
- Politices kandidatprogrammet, övriga program och fristående kurs

Måndagen den 15 januari, 10.15-11.00
- Ekonomie kandidatprogrammet, efternamn A-L

Måndagen den 15 januari, 11.15-12.00
- Ekonomie kandidatprogrammet, efternamn M-Ö


Nationalekonomi, grundkurs, distans, 1-30 hp
(NEKA51, NEKA52, NEKA53, NEKA54)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, fördjupningskurser, 31-90 hp
(NEKGxx, NEKHxx)
Måndagen den 15 januari, kl. 14.15, EC3:210.


Nationalekonomi, avancerade kurser
(NEKNxx, NEKPxx)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, uppsatskurser
Se informationsbrev för uppsatsinformationsmöten.