lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Introduktionsmöten

höstterminen 2018

Introduktionsmöten som hålls i Nationalekonomiska institutionens regi är inte obligatoriska. Om man väljer att inte närvara på dessa möten förväntas man på egen hand inhämta den information som meddelas.

Uppdateras med information inför HT18 under juni


Obligatorisk webbregistrering för alla studenter: 20 aug - 3 sept 2018
Vi använder LU:s webbregistrering, vilket innebär att du själv ska registrera dig på dina kurser via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag som är den 3 september. Om du inte gör detta förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste istället kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.

Notera att du skall registrera dig senast den 3 september även på kurser som börjar andra halvan av terminen.


Information om webbregistrering


Introduktionsmöten

Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12, 1-30 hp

Måndagen den 3 september, 09.15-10.00, Crafoordsalen
- Politices kandidatprogrammet,
- PPE-programmet
- Fristående kurs

Måndagen den 3 september, 10.15-12.30, Kårhusets aula
- Ekonomie kandidatprogrammet (gemensamt info-möte med programledningen)


Nationalekonomi, grundkurs, distans, 1-30 hp
(NEKA51, NEKA52, NEKA53, NEKA54)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, fördjupningskurser, 31-90 hp
(NEKGxx, NEKHxx)
Måndagen den 3 septemberi, kl. 14.15, EC3:210.


Nationalekonomi, avancerade kurser
(NEKNxx, NEKPxx)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, uppsatskurser
Se informationsbrev för uppsatsinformationsmöten.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev

Informationsbrev (pappersbrev och/eller elektroniskt) skickas ut till alla antagna studenter efter andra urvalet. Nedan återfinns dessa brev i pdf-format.

Informationsbrev - PDF