lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Introduktionsmöten

Vårterminen 2024

Introduktionsmöten som hålls i Nationalekonomiska institutionens regi är inte obligatoriska. Om du väljer att inte närvara på dessa möten förväntas du på egen hand inhämta den information som meddelas.

 

Uppdateras för VT24 i decmber.

 

Obligatorisk webbregistrering.
- För kurser som ges period 1: registreringsperiod 8 januari - 15 januari.
- För kurser som ges period 2: registreringsperiod 13 mars - 20 mars.


Du skall själv registrera dig på dina kurser via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag. Om du inte gör detta förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste istället kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.

Information om webbregistrering (pdf-fil)


Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12, 1-30 hp
Ekonomie kandidatprogrammet.
Måndagen den 15 januari, kl. 09.15-10.00, Crafoordsalen.
Politices kandidatprogrammet, fristående studenter samt ev. övriga studenter.
Måndagen den 15 januari, kl. 10.15-11.00, Crafoordsalen.

Inför den första delkursen i mikroekonomi
- Johanna och Seth diskuterar hur man bäst förbereder sig inför kursen med föreläsaren Andreas Bergh.

Tips vi önskar att någon hade gett oss innan vi började kursen i mikroekonomi.  


Nationalekonomi, grundkurs, distans, 1-30 hp
(NEKA51, NEKA52, NEKA53, NEKA54)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, fördjupningskurser, 31-90 hp
(NEKGxx, NEKHxx)
Måndagen den 15 januari, kl. 14.15-16.00, EC3:210
 

Nationalekonomi, avancerade kurser
(NEKNxx, NEKPxx)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, uppsatskurser
Se informationsbrev för uppsatsinformationsmöten.


Kurser för livslångt lärande, distans
(NEKA81, NEKA82, NEKA83, NEKA84)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.