lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Introduktionsmöten

höstterminen 2017

Introduktionsmöten som hålls i Nationalekonomiska institutionens regi är inte obligatoriska. Om man väljer att inte närvara på dessa möten förväntas man på egen hand inhämta den information som meddelas.


Obligatorisk webb-registrering för alla studenter: 14 aug - 28 aug 2017
Du måste registrera dig för att behålla din plats på din utbildning. Vi använder oss av LU:s webb-registrering, vilket innebär att du själv ska registrera dig via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag. Om du är antagen med villkor måste du kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.


Information om webb-registrering


Introduktionsmöten
Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12, 1-30 hp

Måndagen den 28 augusti 2017, kl. 09.15-10.00, Crafoordsalen
- Ekonomie kandidatprogrammet.

Måndagen den 28 augusti 2017, kl. 10.15-11.00, Crafoordsalen
- Politices kandidatprogrammet,
- PPE-programmet,
- Övriga program,
- Fristående kurs.
 

Nationalekonomi, grundkurs, distans, 1-30 hp
(NEKA51, NEKA52, NEKA53, NEKA54)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, fördjupningskurser, 31-90 hp
(NEKGxx, NEKHxx)
Måndagen den 28 augusti 2017, kl. 14.15, EC3:210.


Nationalekonomi, avancerade kurser
(NEKNxx, NEKPxx)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, uppsatskurser
Se informationsbrev för uppsatsinformationsmöten.