lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Introduktionsmöten

Vårterminen 2021

Introduktionsmöten som hålls i Nationalekonomiska institutionens regi är inte obligatoriska. Om du väljer att inte närvara på dessa möten förväntas du på egen hand inhämta den information som meddelas.

Nedanstående uppdateras för VT21 under december.

 

Restriktioner pga Covid-19 påverkar höstens undervisning
Lunds universitet gavs möjlighet att öppna för ordinarie undervisning den 15 juni men det kvarstår restriktioner från Folkhälsomyndigheten som vi måste beakta och förhålla oss till. Detta kommer att påverka höstens undervisning genom att undervisningen på majoriteten av kurserna sker on-line. I dagsläget gäller detta terminens 10 första veckor och därefter är förhoppningen att vi skall kunna återgå till normal undervisning. Se informationsbrev till höger för hur detta påverkar den eller de kurser som du skall läsa under HT20.

 

Obligatorisk webbregistrering.
- För kurser som ges period 1: registreringsperiod 11 januari - 18 januari.
- För kurser som ges period 2: registreringsperiod 17 mars - 24 mars.


Du skall själv registrera dig på dina kurser via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag. Om du inte gör detta förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste istället kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.

Information om webbregistrering (pdf-fil)


Introduktionsmöten VT21 - digitalt via Zoom pga restriktioner
På grund av de restriktioner som finns i samband med Covid-19 kommer höstens fysiska introduktionsmöten att ersättas av digitala möten via verktyget Zoom. 


Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12, 1-30 hp
- Måndagen den 18 januari, kl. 09.15-10.00, Zoom
(Länken till Zoom-mötet kommer att finnas på Canvas-sidan för NEKA12 - Mikroekonomisk teori med tillämpningar.)


Nationalekonomi, grundkurs, distans, 1-30 hp
(NEKA51, NEKA52, NEKA53, NEKA54)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, fördjupningskurser, 31-90 hp
(NEKGxx, NEKHxx)
- Måndagen den 18 janauri, kl. 14.15-16.00, Zoom
(Länken till Zoom-mötet kommer att finnas på kursernas Canvas-sidor)


Nationalekonomi, avancerade kurser
(NEKNxx, NEKPxx)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, uppsatskurser
Se informationsbrev för uppsatsinformationsmöten.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev

Informationsbrev (pappersbrev och/eller elektroniskt) skickas ut till alla antagna studenter efter andra urvalet. Nedan återfinns dessa brev i pdf-format.

Informationsbrev - PDF