lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Introduktionsmöten

höstterminen 2019

Introduktionsmöten som hålls i Nationalekonomiska institutionens regi är inte obligatoriska. Om man väljer att inte närvara på dessa möten förväntas man på egen hand inhämta den information som meddelas.

 

Obligatorisk webbregistrering.
- För kurser som ges period 1: registreringsperiod 26 aug - 2 sept.
- För kurser som ges period 2: registreringsperiod 28 okt - 4 nov.


Vi använder LU:s webbregistrering, vilket innebär att du själv skall registrera dig på dina kurser via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag. Om du inte gör detta förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste istället kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.

Notera att det är skilda registreringsperioder beroende på om en kurs ges under period 1 eller under period 2 av terminen.


Information om webbregistrering (pdf-fil)


Introduktionsmöten HT2019

Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12, 1-30 hp

Måndagen den 2 september, 09.15-10.00, Crafoordsalen
- Politices kandidatprogrammet,
- PPE-programmet
- Fristående kurs

Måndagen den 2 september, 10.00-12.00, Kårhusets aula
- Ekonomie kandidatprogrammet (introduktionsmöte till NEKA12 samt informationsmöte med programledningen inför termin 2)


Nationalekonomi, grundkurs, distans, 1-30 hp
(NEKA51, NEKA52, NEKA53, NEKA54)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, fördjupningskurser, 31-90 hp
(NEKGxx, NEKHxx)
Måndagen den 2 september, kl. 14.15-16.00, EC3:210.


Nationalekonomi, avancerade kurser
(NEKNxx, NEKPxx)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, uppsatskurser
Se informationsbrev för uppsatsinformationsmöten.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev

Informationsbrev (pappersbrev och/eller elektroniskt) skickas ut till alla antagna studenter efter andra urvalet. Nedan återfinns dessa brev i pdf-format.

Informationsbrev - PDF