lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utbildningsinriktningar i Nationalekonomi

Inriktningar på avancerad nivå kan följas inom ett program eller via fristående kurser

De utbildningsinriktningar som erbjuds på avancerad nivå följer direkt från inriktningarna på grundnivå (31-90 hp) med ytterligare fördjupning både vad gäller metodkurser och tillämpade kurser. Var och en av dessa syftar till att erbjuda en utbildning för väldefinierade uppgifter på arbetsmarknaden. Det rekommenderas att studier på avancerad nivå följer en av dessa inriktningar. Detta är dock inget krav och man kan mycket väl komplettera och/eller bredda sin utbildning med kurser på avancerad nivå från andra discipliner och/eller andra inriktningar.

Varje inriktning avslutas med en masterexamen i nationalekonomi. För än mer kvalificerade arbetsuppgifter kan respektive inriktning byggas på med en forskarutbildning.

De inriktningar som erbjuds på avancerad nivå är:

  • Ekonometri
  • Finansiell ekonomi
  • Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi
  • Makroekonomi
  • Mikroekonomi
  • Offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi