lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Magisterexamen (1 år)

Examensfordringar för magisterexamina vid Nationalekonomiska institutionen

Efter avslutade studier ansöker man om sin examen från Examensavdelningen vid Lunds universitet, och de kan också ge ytterligare information vid behov.

Notera att masterprogrammet i nationalekonomi är tvåårigt och leder fram till en masterexamen, dvs en magisterexamen kan inte tas ut efter endast ett års studier på programmet (med ett enda undantag, se "examensfordringar" nedan). Man kan inte heller ta ut en magisterexamen i hälsoekonomi efter ett års studier. Om avsikten är att endast läsa ett år med en ekonometrisk, finansiell eller mikroekonomisk inriktning så måste man söka kurserna som fristående. 
 

• Filosofie magisterexamen - huvudområde nationalekonomi, 60 hp
(alt. Ekonomie magisterexamen)
(Degree of Master of Science (60 credits) - Major Economics)
(alt. Degree of Master of Science in Business and Economics) 

Examen kan erhållas via fristående kurser eller via studier inom masterprogrammet. Alla kurser måste vara på avancerad nivå, varav minst 52,5 hp inom nationalekonomi. Kurser utanför huvudområdet måste godkännas av Nationalekonomiska institutionen. Se nedan för särskilda kurskrav.

Examensfordringar: magisterexamen med huvudområde nationalekonomi
Examenskrav för studenter som började sina studier hösterminen 2013 eller senare.

Examensfordringar: magisterexamen med huvudområde nationalekonomi
Examenskrav för studenter som började sina studier vårterminen 2013 eller tidigare.

 

• Filosofie magisterexamen - huvudområde hälsoekonomi, 60 hp
(alt. Ekonomie magisterexamen)
(Degree of Master of Science (60 credits) - Major Health Economics)
(alt. Degree of Master of Science in Business and Economics)

Examen kan erhållas via fristående kurser eller via studier inom masterprogrammet. Notera dock att man inte kan ta ut denna examen efter endast ett års studier (pga av kursstruktur och behörighetskrav) - oavsett om man läser inom masterprogrammet eller om man läser fristående kurser. 

Alla kurser måste vara på avancerad nivå, varav minst 52,5 hp inom nationalekonomi. Kurser utanför huvudområdet måste godkännas av Nationalekonomiska institutionen. Se nedan för särskilda kurskrav.

- NEKN21 (Avancerad mikroekonomi)
- NEKN31 (Avancerad ekonometri)
- NEKN51 (Ekonomisk utvärdering)
- NEKN61 (Avancerad hälsoekonomi)
- NEKN33 (TIllämpad mikroekonometri)
- Valfri kurs

- NEKN06 (magisteruppsats om 15 hp)

 

• Filosofie magisterexamen - huvudområde internationell ekonomi med fokus på Kina, 60 hp
(alt. Ekonomie magisterexamen)
(Degree of Master of Science (60 credits) - Major International Economics with a focus on China)
(alt. Degree of Master of Science in Business and Economics) 

Examen kan endast erhållas via studier inom program. Alla kurser måste vara på avancerad nivå varav minst 52,5 hp inom huvudområdena internationell ekonomi med fokus på Kina, ekonomisk historia och nationalekonomi. Kurser utanför huvudområdet måste godkännas av Nationalekonomiska institutionen. Se nedan för särskilda kurskrav.


Nationalekonomisk profil
- NEKN21 Advanced Microeconomic Analysis
- NEKN31 Advanced Econometrics
- NEKN74 The Chinese Economy
- NEKN75 Institutions, Markets and Firms in a Chinese Context
- EKHM70 China and the Pacific Economy
- Valfri

- NEKN03 Master Essay - Economics


Ekonom-historisk profil
- EKHM62 Econometrics
- EKHM73 Research Design
- NEKN74 The Chinese Economy
- NEKN75 Institutions, Markets and Firms in a Chinese Context
- EKHM70 China and the Pacific Economy
- Valfri

- EKHR81 Master Essay - Economic History

 

• Filosofie magisterexamen i finans, 60 hp - antagna från och med HT2016
(Degree of Master of Science (60 credits) in Finance)

Följande kurser måste ingå i examen:

- NEKN81 (Foundations of Finance)
- NEKN92 (Financial Econometrics) eller NEKN31 (Advanced Econometrics)
- NEKN82 (Empirical Finance)
- NEKN93 (Theory of Corporate Finance)
- NEKN86 (Financial Valuation and Risk Management, 5 hp)
- NEKN87 (Fixed Income and Derivatives, 5 hp)
- NEKN94 (Managerial Finance, 5 hp)

- En magisteruppsats om 15 hp
 

• Filosofie magisterexamen i finans, 60 hp - antagna till och med VT2016
(Degree of Master of Science (60 credits) in Finance)

Följande kurser måste ingå i examen:

- NEKN81 (Foundations of Finance)
- BUSN80 (Financial Econometrics) eller NEKN31 (Advanced Econometrics)
- NEKN82 (Empirical Finance)
- BUSN81 (Theory of Corporate Finance)
- NEKN83 (Financial Valuation and Risk Management)
- BUSN87 (Managerial Finance)

- En magisteruppsats om 15 hp