lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Masterexamen (2 år)

Examensfordringar för magisterexamina vid Nationalekonomiska institutionen

Efter avslutade studier ansöker man om sin examen från Examensavdelningen vid Lunds universitet, och de kan också ge ytterligare information vid behov.


• Filosofie masterexamen - huvudområde nationalekonomi, 120 hp
(alt. Ekonomie magisterexamen)
(Degree of Master of Science (120 credits) - Major Economics)
(alt. Degree of Master of Science in Business and Economics)

Examen kan erhållas via fristående kurser eller via studier inom program. Alla kurser måste vara på avancerad nivå, varav minst 105 hp inom nationalekonomi. Kurser utanför huvudområdet måste godkännas av Nationalekonomiska institutionen. Se nedan för särskilda kurskrav.

Examensfordringar: masterexamen med huvudområde nationalekonomi


• Filosofie masterexamen i finans, 120 hp
(Degree of Master of Science (120 credits) in Finance)

Examen kan endast erhållas via studier inom program. Alla kurser måste vara på avancerad nivå varav minst 105 hp inom huvudområdena finans, företagsekonomi och nationalekonomi. Kurser utanför huvudområdet måste godkännas av Nationalekonomiska institutionen. Se nedan för särskilda kurskrav.

Följande kurser måste ingå i examen:

- NEKN81 (Foundations of Finance)
- BUSN80 (Financial Econometrics) eller NEKN31 (Advanced Econometrics)
- NEKN82 (Empirical Finance)
- BUSN81 (Theory of Corporate Finance)
- NEKN83 (Financial Valuation and Risk Management)
- BUSN87 (Managerial Finance)
- NEKN84 (Topics in Finance)
- NEKN85 (Project in Finance)

Minst en av nedanstående två kurser måste ingå:
-
NEKP81 (Continuous Time Finance)
- BUSP62 (Structured Finance and Insurance)

- En masteruppsats om 30 hp