lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Magisterprogram i internationell ekonomi med fokus på Kina

Ett ettårigt program riktat mot Kinas ekonomi

Detta ettåriga program bygger på tidigare studier i nationalekonomi respektive ekonomisk historia och förbereder studenten för kvalificerade arbetsuppgifter inom den offentliga och den private sektorn. Programmet delas mellan Nationalekonomisk institutione och Ekonomisk-historiska institutionen.

Programmet är inställt HT19/VT20

 

Programmet har två profiler: ""Nationalekonomi" och "Politik och samhälle". Studenterna läser dels kurser inom sitt eget profilområde, dels gemensamma kurser.

Ekonomer som arbetar med Kina-relaterade problemställningar och uppgifter behöver såväl omfattande teoretiska kunskaper inom nationalekonomi/ekonomisk historia som djupa kunskaper om områdets ekonomiska institutioner såsom institutionella normer på mikronivå samt företagsklimat.

Programmet tillfredsställer detta behov genom att kombinera följande två centrala syften:

  • Att ge studenter kunskaper i moderna ekonomiska teorier, koncept, tekniker samt dess applikationer.
  • Att tillhandahålla en omfattande specialisering i Kinas ekonomi och Kinas roll i dels den asiatiska ekonomin, dels världsekonomin.  

Studenter inom programmet kommer att ges de teoretiska och empiriska verktyg som krävs för att analysera ekonomiska problemställningar, och de kommer att få specialkunskaper inom sitt eget intresseområde, vilka kommer att ge dem möjlighet att analysera frågor relaterade till den kinesiska ekonomin.

Programmet förbereder studenterna för en framtida karriär inom den offentlig och den privata sektorn såsom nationella och internationella offentliga myndigheter och institutioner, internationella företag och den finansiella sektorn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programchef

Professor Sonja Opper
Epost: Sonja.Opper@nek.lu.se
Rum: Alfa 1:4088
Telefon: 222 7906

Biträdande programchef

Universitetslektor Tobias Axelsson
Epost: Tobias.Axelsson@ekh.lu.se
Rum Alfa 1:3019
Telefon: 222 4631

Programkoordinator

Fil. mag. Rikke Barthélemy
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:279
Telefon: 222 9477

 

Faktablad

Programplan