lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Politik och samhälle

Kursstruktur inom "Kina"-programmet om man följer profilen Politik och samhälle

Studenter med en ekonom-historisk profil inom programmet kommer att ges de teoretiska och empiriska verktyg som krävs för att analysera ekonomiska problemställningar relaterade till den kinesiska ekonomin.

Inom den profilen Politk och samhälle läser studerna dels kurser som är specifika för profilen, dels kurser som är gemensamma för båda profilerna.


Hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN74 - Kinas ekonomi
1. EKHM62 - Econometrics (kursplan)
2. EKHM73 - Research Design (kursplan)
2. EKHM70 - China and the Asia Pacific Economy (kursplan)

Vårtermin
1. NEKN75 - Inst., mark. och företag i ett kinesiskt sammanhang
1. Valfri kurs i  ekonomisk historia (kurslista)

2. Magisteruppsats