lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Nationalekonomisk profil

Kursstruktur inom "Kina"-programmet om man följer den nationalekonomiska profilen

Studenter med en nationalekonomisk profil inom programmet kommer att ges de teoretiska och empiriska verktyg som krävs för att analysera ekonomiska problemställningar relaterade till den kinesiska ekonomin.

Inom den nationalekonomiska profilen läser studerna dels kurser som är specifika för profilen, dels kurser som är gemensamma för båda profilerna.


Hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys 
1. NEKN74 - Kinas ekonomi
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. EKHM70 - China and the Asia Pacific Economy (kursplan)

Vårtermin
1. NEKN75 - Inst., mark. och företag i ett kinesiskt sammanhang
1. Valfri kurs i nationelekonomi eller ekonomisk historia
(Kurslista Nationalekonomiska institutionen)
(Kurslista Ekonomisk-historiska institutionen)

2. Magisteruppsats