lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi

Rekommenderad kursstruktur för en inriktning inom Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi

Syftet med inriktningen internationell ekonomi och utvecklingsekonomi är att förbereda de studerande för kvalificerat analytiskt arbete. Det kan exempelvis handla om att analysera orsaker till och effekter av utrikeshandel och ekonomisk integration, både i ett europeiskt och ett globalt perspektiv. Inriktningen förbereder också för kvalificerad analys av orsaker till inkomstskillnader mellan länder och olika utvecklingsproblem.

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. 

Kurskatalog - sammanfattning
 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

År 1 - vårtermin 
1. NEKN72 - Avancerad handelsteori
1. NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri, eller
1. NEKN34 - Tidsserieanalys

2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

År 2 - hösttermin
1. NEKN71 - Avancerad kurs i ekonomisk integration
1. NEKN74 - Kinas ekonomi, eller
1. Valfri kurs
2. NEKN73 - Avancerad utvecklingsekonomi
2. Valfri kurs
 

År 2 - vårtermin
1. NEKN75 - Inst., marknader och företag i ett kinesiskt sammanhang, eller
1. Valfri
1. Valfri
 

2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå

 

 

 

Examenskrav

Programchef MSc in Economics

Docent Erik Wengström
Epost: Erik.Wengstrom@nek.lu.se
Rum: Alfa 1:4024
Telefon: 046-222 0123

Programkoordinator - allmänna frågor

Fil. mag. Rikke Barthélemy
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:279
Telefon: 222 9477