lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Mikroekonomi

Rekommenderad kursstruktur för en inriktning inom Mikroekonomi

Mikroekonomi ger kunskaper om ekonomins mest grundläggande problem. En nationalekonom med mikroekonomisk inriktning är en generalist. Mikroekonomi handlar om enskilda individers, företags och offentliga institutioners beteende och samspel, och konsekvenserna av detta samspel för ekonomin som helhet. En viktig grupp av frågeställningar rör prisbildning och resursallokering i marknader med såväl många som få aktörer. Den mikroekonomiska inriktningen är även lämplig för den som vill fortsätta med forskarstudier.

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. 

Kurskatalog - sammanfattning
 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

År 1 - vårtermin
1. NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri
1. NEKP22 - Mikroekonomi - strategisk interaktion (jämna år), eller
1. Valfri kurs

2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

År 2 - hösttermin
1. NEKP21 - Mikroekonomi - individuella val
1. Valfri kurs
2. NEKN22 - Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande
2. NEKP32 - Matematiska metoder - dynamisk optimering (udda år), eller
2. Valfri kurs

År 2 - vårtermin
1. NEKP22 - Mikroekonomi - strategisk interaktion (jämna år), eller
1. Valfri kurs
1. Valfri kurs

2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examenskrav

Programchef MSc in Economics

Docent Erik Wengström
Epost: Erik.Wengstrom@nek.lu.se
Rum: Alfa 1:4024
Telefon: 046-222 0123

Programkoordinator - allmänna frågor

Fil. mag. Rikke Barthélemy
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:279
Telefon: 222 9477