lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Praktik

Akademisk praktik i nationalekonomi

Inom ramen för Politices kandidatprogrammet och Ekonomie kandidatprogrammet kan praktik ingå som del av studierna och därmed ge akademiska poäng samt inkluderas i en examen från Lunds universitet. Det understryks i kursplanen att praktiken ska utgöras av kvalificerat arbete inom ramen för huvudämnet nationalekonomi. Praktiken skall vara oavlönad.

Det övergripande syftet med en praktik är att du som student skall få tillfälle att använda de teoretiska kunskaper som du tillgodgjort dig från dina nationalekonomiska studier genom att prova på mer handfasta och konkreta arbetsuppgifter, dvs omsätta teorin till praktik. Utifrån detta kan du få en bättre uppfattning om hur din framtida yrkeskarriär eventuellt kan se ut. Praktiken syftar också till att du skall förvärva nya kunskaper inom ämnet och hitta nya relevanta frågeställningar som är till nytta till dina vidare studier inom nationalekonomi. En viktig del är också att praktiken kan ge kontakter och referenser som kan vara dig till hjälp när du i framtiden söker jobb. 
 

Vad krävs för att en praktik skall godkännas som akademisk praktik i nationalekonomi?
En poänggivande akademisk praktik i nationalekonomi är en kurs som alla andra, med en kursplan som styrdokument – student såväl som praktikorganisation förväntas vara införstådda med detta. Det understryks i kursplanen att praktiken skall utgöras av kvalificerat arbete inom huvudämnet nationalekonomi. Med detta avses att dina huvudsakliga arbetsuppgifter som praktikant vid en organisation skall vara av sådant slag att du måste använda de kunskaper som du hittills har förvärvat via dina nationalekonomiska studier genom att tillämpa dessa på konkreta arbetsuppgifter som nationalekonomer möter i sitt dagliga arbete.

Kravet om kvalificerat arbete inom nationalekonomi måste uppfyllas för att en praktikplats skall godkännas.

Praktiken skall vara oavlönad. Du är student och praktikkursen en del av din unidversitetsutbildning och skall/kan finansieras med studiemedel. Handledaren på praktikplatsen skall sätta ditt lärande i fokus och skall inte/får inte jämställa dig med en anställd. För att inte underminera denna relation får lön inte utgå för praktikarbetet. 

 
Praktik inom Politices kandidatprogrammet
Du som studerar inom politices kandidatprogrammet har möjlighet att genomföra en praktiktermin (30 hp) inom ramen för din utbildning. Praktikterminen ger dig akademiska poäng och kan därmed inkluderas i din examen från Lunds universitet. Praktiken skall ske på heltid under terminstid.

Ansökan till praktikkursen görs inte genom antagning.se utan den sker löpande direkt till Nationalekonomiska institutionen. Enligt programplanen kan praktik göras termin sex.

Behörighetskrav
- Avslutad grundkurs (30 hp) i statsvetenskap.
- Minst 90 hp i nationalekonomi inkl kandidatuppsats.

NEKH92 - praktik inom Politices kandidatprogrammet, 1-30 hp, (kursplan)

Det åligger studenten att se till så att praktikhandledaren ges tillgång till kursplanen.


Praktik inom Ekonomie kandidatprogrammet
Studerar du inom Ekonomie kandidatprogrammet kan du göra praktik inom ramen för programmet, 15 hp eller 30 hp. Praktiken skall ske på heltid under terminstid.

Notera att en praktik om 30 hp betyder att du praktiserar vid en och samma organisation under en hel termin. 

Ansökan till praktikkursen görs inte genom antagning.se utan den sker löpande direkt till Nationalekonomiska institutionen. Enligt programplanen kan praktik göras termin fem eller sex.

Behörighetskrav
- Minst 105 hp avklarade kurser varav minst 60 hp måste vara nationalekonomi och 30 hp företagsekonomi. Det rekommenderas dock att du inte gör praktik förrän efter avslutad kandidatuppsats, dvs termin sex.

NEKH94 - praktik inom Ekonomie kandidatprogrammet, 1-15 hp, (kursplan)
NEKN95 - praktik inom Ekonomie kandidatprogrammet, 16-30 hp, (kursplan)

Det åligger studenten att se till så att praktikhandledaren ges tillgång till kursplanen.