lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anslagstavla

Praktikplatser, informationsmöten, seminarier, föreläsningar, et cetera

Nedan anslås sådant som är eller som kan vara av specifikt eller allmänt intresse för dig som student såsom praktikplatser, informationsmöten, föreläsningar, seminarier, studentjobb och liknande. Via länkarna når du mer information om respektive inlägg.

Uppsatstävling 2019 - Konkurrensverket

Konkurrensverkets uppsatstävling är till för studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på kandidat-, magister- och masternivå.

13 mars–31 augusti 2019

Uppsatstävling - Konsumentverket

Som student vid högskola eller universitet kan du delta i en uppsatstävling som Konsumentverket och myndighetens vetenskapliga råd nu bjuder in till för fjärde året i rad. De bästa uppsatserna får dela på 50 000 kronor.

30 augusti 2019 kl. 00:00–00:00

Uppsatstävling - Skandia

The Skandia Best Master and Bachelor Theses Awards, sponsored by the Thule Foundation, recognize work on “Long-Term Savings” that is of relevance for banking, insurance, and financial services.

15 september 2019 kl. 00:00–00:00

Uppsatstävling - KEFU

Rådet för Kommunal Ekonomisk Forskning och Utbildning (KEFU) i Skåne utlyser uppsatstävling inriktad mot kommunernas och landstingens/regionernas utvecklingsarbete rörande ledning, organisation och ekonomi.

18 september 2019 kl. 00:00–00:00