lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anslagstavla

Praktikplatser, informationsmöten, seminarier, föreläsningar, et cetera

Nedan anslås sådant som är eller som kan vara av specifikt eller allmänt intresse för dig som student såsom praktikplatser, informationsmöten, föreläsningar, seminarier, studentjobb och liknande. Via länkarna når du mer information om respektive inlägg.

Informationsmöte om karriärmöjligheter inom EU

Universitets- och högskolerådet (UHR) kommer till Lund universitet och berättar om karriärmöjligheter inom EU:s institutioner.

23 October 2018 kl. 15:30–18:30

Praktik VT19 - ISDP

Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP) är ett oberoende, icke-kommersiellt forsknings- och policyinstitut baserat i Stockholm. Institutet verkar för att öka förståelsen för internationella relationer, särskilt i gränssnittet mellan ämneso...

11 November 2018 kl. 00:00–00:00

Cyber Challenge 2019

Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (FHS/ CATS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inbjuder till en policyorienterad cybersäkerhetstävling.

12 November 2018 kl. 00:00–00:00

Tyska i praktiken (språkstudier + praktik)

Läs tyska i Tyskland samtidigt som du samlar internationell arbetslivserfarenhet! Fyra månader av kursen utgörs av språkpraktik på en tysk arbetsplats inom önskat område. Vistelsen ger dig både fördjupade kunskaper i tyska och en inblick i tysk kultur, sa...

15 November 2018 kl. 00:00–00:00

Praktik VT19 - Konkurrensverket

Nationalekonomisk analys är en viktig del i Konkurrensverkets utredningsarbete och i den konkurrensrättsliga lagtillämpningen, både i Sverige och internationellt. Chefsekonomavdelningen ansvarar för den ekonomiska analysen i Konkurrensverkets ärenden.

15 November 2018 kl. 00:00–00:00

Praktik VT19 - KPMG, offentlig sektor

Är du nyfiken på en karriär med inriktning på uppdrag inom offentlig sektor? KPMG Offentlig sektor erbjuder dig som studerar samhällsvetenskaplig universitetsutbildning att under din praktikperiod få en unik möjlighet att få förståelse för de utmaningar s...

16 November 2018 kl. 00:00–00:00

ICC, stipendier för att öka kunskapen om internationell handel

ICC Sweden har två stiftelser ur vilka det går att söka medel för forskning, utredningar, uppsatser eller andra aktiviteter som syftar till att underlätta eller öka förståelsen för internationell handel.

30 November 2018 kl. 00:00–00:00

Studenthälsan - kurser och föreläsningar HT18

Studenthälsan är inriktad på problem som tillhör studentlivet. Har du problem med exempelvis stress, prestations- eller tentaångest, rädsla att tala inför andra, prokrastinering, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller vill förändra din li...

19 January 2019 kl. 00:00–00:00

Seminarium vid Centrum för Europaforskning HT18

Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet är ett samarbetsorgan som har till uppgift att främja forskning, utbildning och långsiktig kompetensuppbyggnad om Europa inom universitetet och varje termin anordnar de intressanta seminarier.

19 January 2019 kl. 00:00–00:00

Information från Utrikespolitiska föreningen vid LU

Utrikespolitiska Föreningen (UPF) önskar dig varmt välkommen till Lunds Universitet och höstterminen 2018! Sedan föreningen etablerades 1935 har vi verkat för att sprida debatt och kunskap om utrikespolitik bland studenter i Lund. Tycker du att det är spä...

19 January 2019 kl. 00:00