lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anslagstavla

Praktikplatser, informationsmöten, seminarier, föreläsningar, et cetera

Nedan anslås sådant som är eller som kan vara av specifikt eller allmänt intresse för dig som student såsom praktikplatser, informationsmöten, föreläsningar, seminarier, studentjobb och liknande. Via länkarna når du mer information om respektive inlägg.

Studenthälsan - kurser och föreläsningar VT19

Du kan gå ett antal kurser på Studenthälsan. Vissa kurser anordnar vi löpande varje termin, andra anordnar vi på begäran. Välkommen!

21 januari 2019 kl. 00:00

Praktik HT19 - Konkurrensverket

Nationalekonomisk analys är en viktig del i Konkurrensverkets utredningsarbete och i den konkurrensrättsliga lagtillämpningen, både i Sverige och internationellt. Chefsekonomavdelningen ansvarar för den ekonomiska analysen i Konkurrensverkets ärenden. Avd...

6 februari–11 mars 2019

Praktik HT19 - Statskontoret

Vi tar emot praktikanter från universitet och högskolor, ett krav är att praktiken ingår i själva utbildningen. Praktiken genomförs inom vår kärnverksamhet (utredningsverksamheten eller främjande av god förvaltningskult). Vi tar normalt emot 3-4 praktikan...

torsdag 7 februari 2019–torsdag 7 mars 2019

SNS - traineeprogram 2019

Vill du jobba med samhällsfrågor, policynära forskning och kommunikation? Då ska du söka vårt ettåriga traineeprogram.

7 februari–18 mars 2019

Praktik HT19 - KPMG offentlig sektor

Är du nyfiken på en karriär med inriktning på uppdrag inom offentlig sektor? KPMG Offentlig sektor erbjuder dig som studerar samhällsvetenskaplig universitetsutbildning att under din praktikperiod få en unik möjlighet att få förståelse för de utmaningar s...

15 februari–30 april 2019

Copenhagen Economics - Case competition 2019

Calling economics Students in Sweden! We are pleased to invite the brightest students to our annual case competition day at our Stockholm office 5 March 2019 at 16:00.

5 mars 2019 kl. 00:00

Humanist- och teologdagarna 2019

HT-dagstemat 2019 är Misstag. Vissa misstag blir historiska. En del av dem inträffar i krig. En del av dem upptäcker vi inte.

5– 6 april 2019

Uppsatstävling - Konsumentverket

Som student vid högskola eller universitet kan du delta i en uppsatstävling som Konsumentverket och myndighetens vetenskapliga råd nu bjuder in till för fjärde året i rad. De bästa uppsatserna får dela på 50 000 kronor.

30 augusti 2019 kl. 00:00–00:00