lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anslagstavla

Praktikplatser, informationsmöten, seminarier, föreläsningar, et cetera

Nedan anslås sådant som är eller som kan vara av specifikt eller allmänt intresse för dig som student såsom praktikplatser, informationsmöten, föreläsningar, seminarier, studentjobb och liknande. Via länkarna når du mer information om respektive inlägg.

Sveriges riksdag - uppsatstävling för studenter

Från och med 2020 kan högskolestudenter delta i en årlig uppsatstävling om riksdagen. De vinnande bidragen kan skrivas inom valfritt ämne men ska ha en tydlig koppling till riksdagen. Två vinnare kommer att utses varje år.

27 januari–31 augusti 2021

Uppsatsstipendium - Compricer

Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Vi brinner för att göra svenska hushåll lite rikare och att sprida kunskap om privatekonomi.

19 februari–30 september 2021

Skandia - Theses awards 20/21

The Skandia Best Master and Bachelor Theses Awards, sponsored by the Thule Foundation at Skandia, recognize work on “Long-Term Savings” that is of relevance for banking, insurance, and financial services.

25 maj–15 september 2021

SCB söker statistiker/nationalekonom

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU finns i Stockholm och hör till avdelningen för ekonomisk statistik. Enheten består av två team, ett för kortperiodisk ekonomisk statistik och ett för ekonomisk årsstatistik.

23 juni– 8 augusti 2021