lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anslagstavla

Praktikplatser, informationsmöten, seminarier, föreläsningar, et cetera

Nedan anslås sådant som är eller som kan vara av specifikt eller allmänt intresse för dig som student såsom praktikplatser, informationsmöten, föreläsningar, seminarier, studentjobb och liknande. Via länkarna når du mer information om respektive inlägg.

RBB Economics in Stockholm recruits economist

RBB Economics offers career opportunities for entry level economists.

15 december– 6 juni 2021

Studieverkstaden

Vill du förbättra din studieteknik? Vill du bli bättre på att skriva akademiska texter? Vill du bli säkrare på att tala inför andra? Då kan du vända dig till Studieverkstaden!

22 januari–31 maj 2021

Studenthälsan - kurser och föreläsningar VT21

Du kan gå ett antal kurser på Studenthälsan. Vissa kurser anordnar vi löpande varje termin, andra anordnar vi på begäran. Välkommen!

22 januari–31 maj 2021

Volontärarbete - styrelsearbete i Rädda Barnen Lund

Har du ett intresse av att hjälpa barn och unga? Vill du ha möjligheten att förbättra tillvaron för barn i Lund? Sök till Rädda Barnens lokalförening i Lunds styrelse!

22 januari–28 februari 2021

Nationalekonomiska föreningen - studentmedlemskap

Nationalekonomiska Föreningen är ägare och utgivare av tidskriften Ekonomisk Debatt. Föreningens medlemmar får tidskriften som medlemsförmån.

27 januari–31 maj 2021

Sveriges riksdag - uppsatstävling för studenter

Från och med 2020 kan högskolestudenter delta i en årlig uppsatstävling om riksdagen. De vinnande bidragen kan skrivas inom valfritt ämne men ska ha en tydlig koppling till riksdagen. Två vinnare kommer att utses varje år.

27 januari–31 augusti 2021

Uppsatstävling - för en bättre välfärd

Lumell Associates utlyser ett stipendium på 25 000 kronor för en kandidatuppsats/ examensarbete med anknytning till något/några av följande områden: välfärd, hälso- och sjukvård, skola, social omsorg, hälsoekonomi eller folkhälsa. Både kvalitativt och kva...

2–28 februari 2021

Praktik-HT21-Riksrevisionen

Är du i slutskedet av din universitets- eller högskoleutbildning och vill få erfarenhet av utredande eller granskande arbete i statsförvaltningen?

5–28 februari 2021

Praktik HT21 - Konkurrensverket

Nationalekonomisk analys är en viktig del i Konkurrensverkets utredningsarbete och i den konkurrensrättsliga lagtillämpningen, både i Sverige och internationellt. Chefsekonomenheten ansvarar för den ekonomiska analysen i Konkurrensverkets ärenden.

11 februari– 8 mars 2021

Praktik HT21 - Statskontoret

Söker du en intressant och utvecklande praktik? Studerar du statsvetenskap, nationalekonomi eller juridik och vill vara med och skapa samhällsnytta tillsammans med kompetenta och omtänksamma kollegor?

15 februari–14 mars 2021

Uppsatsstipendium - Compricer

Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Vi brinner för att göra svenska hushåll lite rikare och att sprida kunskap om privatekonomi.

19 februari–30 september 2021

Praktik HT21 - Ramböll Management Consulting

Vi erbjuder dig möjligheten att använda din kompetens och utbildning för att, i team med våra konsulter, lära dig konsultyrket för att vara med och bidra till en bättre samhällsutveckling.

19 februari–14 mars 2021

Praktik HT21 - Naturskyddsföreningen (miljö- och samhällsekonomi)

Praktikuppdraget innebär att på olika sätt bidra till Naturskyddsföreningens analys- och påverkansarbete. Som praktikant hos oss får du chansen att lära dig mer om svensk och europeisk miljöpolitik, miljöekonomisk analys och hur Sveriges största och mest ...

24 februari–10 mars 2021