lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kursplaner och litteratur-listor

AKtuella och äldre kursplaner och litteraturlistor

Läser du eller har du tidigare läst kurser vid Nationalekonomiska institutionen och inte har sparat på kursplaner och litteraturlistor? Se nedan för information om hur du hittar aktuella och äldre kursplaner och litteraturlistor för kurser vid institutionen.  


Kursplaner
i) Är du i dagsläget registrerad på kurser vid Nationalekonomiska institutionen så hittar du kursplanen för en specifik kurs via kurssidan på Live@Lund, både på svenska och på engelska.

ii) Har du varit registrerad på kurser vid Nationalekonomiska institutionen under de senaste åren så har du tillgång till Live@Lund och kurssidor för dina tidigare kurser - där kursplaner finns att tillgå. Notera att du måste undersöka senaste revideringsdatum i kursplanen så att den kursplan som föreligger gällde även när du läste kursen.

iii) Aktuella och i viss mån lite äldre kursplaner finns även att tillgå via universitetets system för kursplaner. 

- Kursplaner på svenska 
- Kursplaner på engelska

iv) Om det gäller en gammal kurs och du inte hittar kursplanen via länken ovan, kontakta Studievägledare Mårten Wallette och meddela vilken kurs, kurskod, och vilket år det gäller. Notera att väldigt gamla kursplaner finns i universitetets arkiv och det kan ta ganska lång tid att hitta dessa.

v) Har du inte tidigare läst vid Nationalekonoiska institutionen, men vill veta mer om innehållet i olika kurser så hittar du aktuella kursplaner via vår hemsida.

Grundkurs
Grundkurs - distans
Fördjupningskurser
Avancerad nivå

Litteraturlistor
i) Är du i dagsläget registrerad på kurser vid Nationalekonomiska institutionen så hittar du litteraturlistan för en specifik kurs via kurssidan på Live@Lund.

ii) Litteraturlistor för aktuell termin samt de senaste terminerna finns även på vår hemsida.

Grundkurs
Grundkurs - distans
Fördjupningskurser
Avancerad nivå

iii) Om du söker äldre litteraturlistor, kontakta Studievägledare Mårten Wallette och meddela vilken kurs, kurskod, och år/termin det gäller. Notera att äldre litteraturlistor finns i universitetets arkiv och det kan ta ganska lång tid att hitta dessa.