lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Arkiv

för kursplaner vid Nationalekonomiska institutionen

Nedan återfinns aktuella kursplaner samt kursplaner för äldre kurser som tidigare har funnits vid Nationalekonomiska institutionen. Listan är under kontinuerlig uppdatering och sorteras efter i) grundkurs A-nivå, ii) grundkurs A-nivå-distans, iii) fördjupningskurser/magisterkurser/avancerade kurser, och iv) fördjupningskurser - distans - samt i datumordning för fastställande.