lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Praktik HT19 - Konkurrensverket

Nationalekonomisk analys är en viktig del i Konkurrensverkets utredningsarbete och i den konkurrensrättsliga lagtillämpningen, både i Sverige och internationellt. Chefsekonomavdelningen ansvarar för den ekonomiska analysen i Konkurrensverkets ärenden. Avdelningen deltar även i planering och beredning av ärenden och svarar för att den ekonomiska analysen är korrekt. Avdelningen består av ca 10 medarbetare och vi tar nu emot praktikanter från universitet och högskolor med inriktning mot nationalekonomi. Ett krav är att praktiken ingår i själva utbildningen och är mellan 10-20 veckor lång.

Vi erbjuder dig

  • Intressanta och utvecklande arbetsuppgifter i något av våra aktuella utredningsprojekt.  
  • Handledning av erfarna projektledare.  
  • Interna och externa seminarier.  
  • En unik inblick i statsförvaltningen.

 

För mer information se Konkurrensverket HT19

 
6 februari–11 mars 2019