lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

SCB söker statistiker/nationalekonom

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU finns i Stockholm och hör till avdelningen för ekonomisk statistik. Enheten består av två team, ett för kortperiodisk ekonomisk statistik och ett för ekonomisk årsstatistik.

Teamet för den ekonomiska årsstatistiken framställer och utvecklar statistik med betoning på forskning och utveckling (FoU), innovationsverksamhet samt statistik om digitalisering. Statistiken framställs årsvis och användarna av statistiken är olika departement, andra myndigheter och forskare samt är underlag till bruttonationalprodukten (BNP) på årsbasis.

För mer information se SCB

 
23 juni– 8 augusti 2021