lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Seminarium vid Centrum för Europaforskning HT18

Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet är ett samarbetsorgan som har till uppgift att främja forskning, utbildning och långsiktig kompetensuppbyggnad om Europa inom universitetet och varje termin anordnar de intressanta seminarier.

Centrum för Europaforskning - Seminarier 

 

 
19 januari 2019
00:00–00:00