lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kina är ett av de mest ojämlika länderna i världen

Publicerad: 2022-06-14

I en ny studie, visar Thomas Fischer, att detta delvis beror på höga fastighetspriser i de urbana tillväxtområdena.

Människor i fattigare regioner har inte råd att flytta till städerna där de nya jobben växer fram vilket ökar ojämlikheten. De som ändå tar sig till städerna tvingas betala höga hyror vilket ytterligare förvärrar problemet. Enligt Fischers studie kommer bostadsmarknaden fortsatt prägla utvecklingen av ojämlikheten i Kina. 

Läs mer på vår samverkansidan