lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Marco Islam försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling

Publicerad: 2022-06-03

Idag gratulerar vi Marco Islam som framgångsrikt försvarade sin doktorsavhandling: Economic Experiments on Behavior, Beliefs and Preferences

Mer om hans forskning på vår sida om samverkan