lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Samverkan - senaste nytt

Publicerad: 2022-10-21

Distansundervisning ledde till lägre betyg för attraktiva kvinnliga studenter, men inte för attraktiva män

Hur påverkas studenters betyg av deras utseende? Artikeln av Adrian Mehic visar att när undervisningen är på campus, får snygga studenter bättre betyg, åtminstone i kurser med mycket interaktion mellan lärare och studenter. Detta gäller både män och kvinnor. När undervisningen ställdes om till distans under coronapandemin försvann effekten för de attraktiva kvinnorna medan den kvarstod för de attraktiva männen. Dessa resultat indikerar att snygga kvinnliga studenter får bättre betyg på grund av diskriminering, medan snygga manliga studenter har högre kunskaper.

Mer information