lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Skrifter och annan dokumentation

Översikter:

 

Lundaekonomerna 350år

"De första lundaekonomerna", Mats Pettersson, Ekonomisk Debatt, nr 2, 1992

"Nationalekonomin i Lund - en lång tradition", Ingemar Ståhl i Fyrtio år av ekonomer från Lund. Andreas Fondell (red) och Björn Larsson (red), Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, 2001.

"Nationalekonomerna och omvärlden", Sven Rydenfelt i Fyrtio år av ekonomer från Lund. Andreas Fondell (red) och Björn Larsson (red), Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, 2001.

Arne Rydes stiftelse 1971-2001. En berättelse om dess tillkomst och trettioåriga historia, Björn Thalberg, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet.

"Intervju med Johan Åkerman", 1979 av Lars Jonung. Verksamhetsberättelse 1978/1979. Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet.

"Nationalekonomiska studentklubben i Lund 1921-1961" Föredragslista sammanställd av Johan Åkerman i Statsvetenskaplig tidskrift 1961. Föredrag av bl.a. J. Schumpeter 1928, J. Tinbergen 1947, M. Friedman 1954, C. Gini 1957

"Hågkomster från Lund", Bengt Höglund i Claes-Henric Siven (red) 1993, 22 ekonomiska essäer tillägnade Lars Werin, SNS förlag, sid. 13-19.

Samhällsvetenskapliga studier (skriftserie 1946-1960, föregångare till Lund Economic Studies)

Diagram över professorer vid juridiska fakulteten 1862-1947. Lunds universitets historia, del IV, 1968.

Diagram över professorer vid filosofiska och samhällsvetenskapliga fakulteten 1947-1965. Lunds universitets historia, del IV, 1968.
 


Professorer (professorstid):

 

 "Samuel von Pufendorf" (1668-1676). Bo Sandelin i Ekonomporträtt. Svenska ekonomer under 300 år. Christina Jonung (red) och Ann-Charlotte Ståhlberg (red), SNS förlag, 1990.

"Carl Adolph Agardh" (1812-1835). Eskil Wadensjö i Ekonomporträtt. Svenska ekonomer under 300 år. Christina Jonung (red) och Ann-Charlotte Ståhlberg (red), SNS förlag, 1990.

"Knut Wicksell" (1901-1916). Lars Jonung i Ekonomporträtt. Svenska ekonomer under 300 år. Christina Jonung (red) och Ann-Charlotte Ståhlberg (red), SNS förlag, 1990.

"Emil Sommarin" (1919-1939). Minnesord av Carsten Welinder. Litterarum Lundensis Societas Humaniorum, Lund: CWK Gleerup, 1956.

"Emil Sommarin" (1919-1939), Bo Sandelin. I Wicksells skugga: Emil Sommarin

"Johan Åkerman" (1947-1961). Erik Dahmén i Ekonomporträtt. Svenska ekonomer under 300 år. Christina Jonung (red) och Ann-Charlotte Ståhlberg (red), SNS förlag, 1990.

”Johan Åkerman”, Björn Thalberg, Vetenskapssocieteten i Lund, 1981

Guy Arvidsson” (1961-1968). Roland Andersson och Ingemar Ståhl, Ekonomisk Debatt 2011, nr 8.

"Torsten Gårdlund - en grandseigneur" (1965-1976). Mats Lundahl och Bo Södersten, Ekonomisk Debatt 2004, nr 8.

"Gubben mot strömmen - Sven Rydenfelt (1911-2005)" (professors namn 1991). Mats Lundahl och Sven-Arne Nilsson, Ekonomisk Debatt 2011, nr 2.

”Ekonomen som debattör – Sven Rydenfelt”, Mats Lundahl och Sven-.Arne Nilsson, Ekonomisk Debatt, nr 6, 2015

Göte Hansson (1997-2012), Minnesord från Sydsvenska Dagbladet

"Socialklausuler, harmonisering och övergångsekonomier - Göte Hansson 1950-2012". Mats Lundahl, Ekonomisk Debatt nr 4, 2021.

Björn Thalberg (1968-1990), Minnesord från Sydsvenska Dagbladet.
Utdrag från Eva Gerle, (1968),  Lunds universitets matrikel 1967-68. Utgiven med anledning av universitetets 300-årsjubileum.

"Bengt Höglund – Svensk input-outputpionjär” (1970-1987).  Bo Sandelin, Institutet för Näringslivsforskning, 2015.

Ingemar Ståhl (1971-2005). Minnesord från Sydsvenska Dagbladet

Ingemar Ståhl - Ekonomporträtt, Lars Jonung

"Bondeplågaren från Norra Fäladen – Ingemar Ståhl och jordbruksregleringarna", Mats Lundahl, Ekonomisk debatt, nr 6, 2017

Anders Borglin (1995-2009). Minnesord från Sydsvenska Dagbladet

Bo Södersten (1976-1997) Minnesord från Sydsvenska Dagbladet

"Porträtt av en provokatör: Bo Södersten (1931–2017)", Mats Lundahl, Ekonomisk Debatt nr 7, 2022.