lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

MFS

Minor Field Studies - Sida-stipendium

En student som beviljats MFS-stipendium kan på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå. I minst åtta veckor kan studenten studera frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land studenten åker till.

MFS-stipendiet, som finansieras av SIDA, är en god förberedelse för dig som vill arbeta i globala sammanhang och organisationer. Det är dessutom en möjlighet att få erfarenhet och förståelse för de utmaningar som kan finnas i utvecklingsländer. Som MFS-student får du ett stipendium på 27 000 kronor för att täcka en del av kostnaderna under utlandsvistelsen.

Alla studenter som beviljats MFS-stipendium deltar i en obligatorisk förberedelsekurs. Kursen tar upp bland annat svenskt utvecklingssamarbete och frågor som rör kulturmöten, hälsa och säkerhet. Du får också information om de olika länderna.

Från och med 2017 års ansökningsomgång hanteras MFS centralt vid de svenska lärosätena. Detta innebär att utlysning av MFS inom Lunds universitet görs för hela universitetet, och koordineras av sektionen Externa relationer.

Se MFS vid Lunds universitet

Vad krävs för att söka?
Se Behörighetskrav för att söka MFS vid LU


För ytterligare information om MFS vad gäller länder man kan åka till, förberedelser och annat matnyttigt: 

Se Mer om Minor Field Studies


 


 

 

 

 

Kontakt

Professor Joakim Gullstrand
E-post: 
joakim.gullstrand@nek.lu.se

 

Ansökan

Ansökan
Ansökan sker centralt till LU och inom vissa ansökningsperioder.

Till ansökan